MADDE 3-b Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde her atık su kaynağının kanalizasyon şebekesine bağlanması zorunludur. Atık sular kesinlikle çevreye boşaltılamaz.

c- Kanalizasyon şebekeleri tahrip edilemez ve kullanım maksatları değiştirilemez.

d- Her türlü atık su kaynağının, kanalizasyon şebekesinden ve arıtma tesislerinden yararlanması ile atık suların kanalizasyon şebekesi ve alici ortama boşaltılmasından doğacak zararların giderilmesinin tüm harcamalarını karşılamakla yükümlüdür.

e- Bir endüstriyel atık suyun kanalizasyon şebekesine bağlanabilmesi yada vidanjör veya benzeri bir taşıma aracı ile taşınarak boşaltılması için;

1- Kanalizasyon şebekesinin yapısına ve çalışmasına zarar verip engel olmaması,

2- Çalışan personel ve civar halkı için sağlık mahzuru yaratmaması,

3- Atık suların verildiği arıtma tesisinin çalışmasını ve verimini olumsuz yönde etkilememesi,

4- Arıtma tesisinde oluşan atıklarının (çamur v.b.) arıtılmasını, uzaklaştırılmasını ve kullanılmasını zorlaştırmaması ve çevre kirlenmesine yol açacak nitelik kazanmalarına neden olmaması gerekir.

MADDE 5-

İdarenin yazılı izni olmadıkça yetkisiz hiçbir resmi ya da özel kişi veya kuruluş tarafından kanalizasyon sistemine dokunulmaz, kanal şebekelerinin kapakları açılamaz, geçtiği yerler kazılamaz, şebekelerin yerleri değiştirilemez, bağlantı kanalları inşa edilemez ve şebeke sistemine bağlanamaz. Her hangi bir maksatla kullanılmak için kanalizasyon tesislerinden su alınamaz.

MADDE 6-

Bölgede ayrık kanalizasyon sistemi mevcut ise; Yağmur suları ve kirli olmayan tüm diğer yüzeysel drenaj suları evsel atık su kanallarına bağlanamaz.