Hayri ÇAKIR

Vergi Danışmanı ve Bağımsız Denetim Sorumlusu

İşletme alanında Lisans derecesine ve lisansüstü başarı belgesine sahiptir.

İnşaat, İlaç, Gıda, Sawgın ve pres alanlarında çalıştıktan sonra girmiş olduğu Maliye Bakanlığı Teşkilatı’nda 25 yıl süreyle İstanbul Vergi Dairesi Müdürlüğü, Takdir Komisyonu Başkanlığı görevlerini ifa etmiş olup, kısa bir süre Adalet Bakanlığı bünyesinde Vergi Mahkemesi hakimi olarak görev yapmıştır.

Üniversitede görevli olarak İş Hukuku, Maliye ve Muhasebe derslerini okutan Hayri ÇAKIR, İstanbul Adliyesinde bilirkişilik yapmakta olup, Denizcilik Federasyonu belgesine sahiptir.

Veraset ve İntikal Vergisi, Harçlar, Kat Mülkiyeti, Gayrimenkul kiraları, Dernek ve Kooperatiflerle ilgili araştırma ve çalışmaları vardır.