Karne verilmesi zorunluluğuMadde 2 –İşveren veya işveren vekili,işe aldığı her işçiye en geç on beş gün içinde “işçi çalışma ve kimlik karnesi” vermek zorundadır.Deneme süresine bağlı tutulan işçiler için bu on beş günlük süre,deneme süresinin bitiminden sonra başlar.

Karnenin şekli ve içine nelerin yazılacağı

Madde 3 –İşçi çalışma ve kimlik karnesinin şekli ve içine nelerin yazılacağı bu tüzüğe bağlı örnekte gösterilmiştir.

Karnenin bastırılması ve işverenlere verilmesi

Madde 4 – İşçi çalışma ve kimlik karnesi,bir kapak içinde birbirinin aynı üç yapraktan ibaret olup,iş ve işçi bulma kurumu tarafından seri ve sıra numaralı olarak bastırılıp işverenlere parası karşılığında verilir.